Get Adobe Flash player

איפה את?

אנו בימי בין המצרים, וט’ באב מגיע אוטוטו. בט’ באב אנו מתענים וצמים על חורבן בית המקדש, שחרב בגלל שנאת חינם.

כנראה שהקב”ה מוכן “לספוג” מאיתנו הכל, רק לא שנחיה בשנאה אחד כלפי השני…

אתמול שמעתי אמירה יפה ואני רוצה לחלוק אותה אתך:  לציון ולזיכרון החורבן אנו קוראים את מגילת  איכה, שמאגדת בתוכה קינות על החורבן. התיקון לחורבן הוא התשובה לשאלה אַיֶּכָּה?” (= איפה אתה?), זאת אומרת – ציווי לנוכחות, קריאה לכל אחד ואחד להיות נוכח.

במבט ראשון זו אמירה לא ברורה – אם המקדש נחרב על שנאת חינם, היינו מצפים שהתיקון ידבר על פניה החוצה – ממני לסובבים אותי, והנה הוא מדבר על פניה פנימה, על הנוכחות שלי – על השאלה שלי את עצמי – איפה אני?

עם זאת, האמירה הזו התחברה לי היטב לאמונה שלי ולאופן בו אני חיה את חיי.

אני מאמינה שהדרך שלנו להשפיע טוב על העולם היא דרך החיבור של כל אחד לעצמו ולפנימיות שלו. ככל שאדם מוריד מעליו את הקליפות שצבר בימי חייו, הגנות והתנהגויות שלא משרתות אותו, ככל שאדם מתחבר לרצונות הגבוהים שלו ולצרכים שלו ומבטא את עצמו – הוא נהיה יותר ויותר טוב, יותר ויותר “הוא”, וזו התרומה שלו לעולם.

זה מה שלמעשה קורה בתהליך אימון – הנשים שעוברות את התהליך מרגישות יותר שלמות עם עצמן ועם דרכן. אחד המשפטים שאני שומעת הרבה זה המשפט “אני מרגישה עכשיו יותר אני”.

תשאלי – אז מה עומד בדרכנו להיות יותר “אנחנו”? אחד המעצורים העיקריים שאני מזהה שעומד בינינו לבין להיות יותר “אנחנו” – הוא החשש לפגוע באחרים, בסביבה שלנו.

“אם אני אגיד את דעתי הבוס שלי עלול להיפגע”, “אם אני אתנהג כמו שאני רוצה –  זה יבוא על חשבון המשפחה שלי”, וכד’…

אלו משפטים שמשקפים את האמונה שרצונות שונים לא יכולים לדור בכפיפה אחת, שרצון של מישהו אחד חייב לבוא על חשבון הרצון של מישהו אחר. חשיבה של “או/או” – או אני או הוא.

מהעבודה שלי עם נשים עולה משהו מפתיע – ככל שהאישה יותר קשובה ומחוברת לעצמה, ככל שהיא מאפשרת לעצמה להרגיש  ומקבלת את הרגשות שלה, ככל שהיא לומדת לבטא את עצמה בצורה הנכונה לה – היחסים עם הסביבה שלה רק הולכים ומשתפרים, נהיים יותר עמוקים, יותר אמיתיים, ויותר טובים.

פתאום ישנה הבנה שאפשר “גם וגם”, שיש מקום לכולנו, שאנו לא חיים אחד על חשבון השני – אלא אחד לצד השני, תוך הפרייה הדדית. הבנה שכאשר אנחנו באים ממקום המחובר לעצמנו – הקשר עם השני נעשה יותר פשוט, יותר טבעי, ממקום אוהב, מכיל ומקבל, וזו, בעיניי, הגאולה!

כתבי את התובנות שלך בנושא, או כל תגובה אחרת, כאן למטה:

2 Responses to “איפה את?”

Leave a Reply

אימון אישי לנשים שרוצות לחיות
את הטוב

התקשרי:


052-6071209